Informatievoorziening

De uitdaging: Grip op complexe informatiestromen. Organisaties worden steeds meer gedwongen om steeds vaker samen te werken om problemen op te lossen. Criminaliteit, ernstige overlast en andere complexe thema’s vragen om een integrale, multidisciplinaire aanpak. Dat is alleen mogelijk als de betrokken professionals op het juiste moment over de juiste informatie kunnen beschikken. Dit klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk lastig te realiseren. Men is onbekend met elkaars werkwijze. Samenwerkende partners worstelen met privacywetgeving, complexe ICT infrastructuren en meerdere leveranciers en cultuur- en organisatieverschillen. De kunst is de informatievoorziening in de keten zo in te richten, dat die faciliteert en niet belemmert. PS4IT kan u hierbij helpen.
Integratie

Integratie

"De juiste data op het juiste tijdstip"

Semantische en syntactische interoperabiliteit van gegevens en kennis op het gebied van Data quality/cleansing/profiling/verrijking dragen bij aan de betrouwbaarheid van de gegevens in de keten.

Wat is eigenlijk uw Masterdata en is uw metadatamanagement op orde?
Is er een logisch-/fysiek bedrijfsgegevensmodel beschikbaar?

Uitgangspunt is om uw ICT/IV archtitectuur in te richten op basis van basisadministraties of Services Oriented Architecture. Dit zijn de informatiesystemen of clouds waarin de brondata is opgeslagen en wordt ingevoerd/gewijzigd.
De doelsystemen in de gehele keten maken gebruik van deze (bron)data.

Weet u waar uw data is?

Stuur informatie

Stuur informatie

"Met welke informatie bestuurt u uw organisatie eigenlijk?"

Wilt u ook aan het roer staan van uw organisatie en beslissingen nemen op basis van de juiste informatie?"

Onze consultants realiseren voor u een Management Dashboard:
Dit is een applicatie die de besturing van de organisatie ondersteunt. Dat doet het management dashboard met indicatoren die, in één oogopslag, de status van de strategische doelstellingen van het bedrijf laten zien.

Onze consultants richten hiervoor een Datawarehouse in. Dit bevat gegevens die voor analyse of rapportage apart zijn gezet. Deze gegevens kunnen van 1 of meerdere bronnen komen.
De gegevens zijn verzameld in een Datawarehouse .

Bent u in control?

Privacy

Privacy

"Bescherm uw gegevens"

Het meest lastige aan het beschermen van gegevens, is het bewust krijgen van de medewerkers.

Persoonsgegevens zijn veel geld waard. Dat beginnen organisaties zich steeds vaker en beter te realiseren. Privacygevoelige gegevens, zoals het BSN-nummer, kunnen criminelen gebruiken om identiteitsfraude te plegen. Dit kan een persoon zijn hele leven blijven achtervolgen. U wilt niet de organisatie zijn waarbij gegevens zijn gelekt of gehackt. Dat zal uw organisatie ongetwijfeld veel geld kosten, maar ook zal de reputatie besmeurd worden.

Om ervoor te zorgen dat organisaties zich verplicht voelen om gegevens te beschermen, is de Wet bescherming persoonsgegevens.

Is uw beveiliging op orde?

Keten integratie

Keten integratie

"Samenwerken en verbinden"

Waar organisaties samenwerken aan een veilige en leefbare omgeving, zorgt PS4IT ervoor dat de informatie veilig op de juiste plek terechtkomt.

PS4IT is zeer goed ingevoerd wat betreft de werking van ketens tussen overheid, gemeenten en zorginstellingen. Dat maakt het gemakkelijker om binnen deze organisaties van idee tot een werkende oplossing te komen. Ketens weten onderling vaak niet waar de kansen en mogelijkheden liggen om de verbinding te vinden. En dat is waar PS4IT in beeld komt.

Wij ontzorgen beleidsmedewerkers en managers doordat we totaaloplossingen leveren. Een softwarehuis levert een applicatie, een BI leverancier levert de techniek en rapporten, maar geen van beide heeft voldoende gevoel bij de bestuurlijke verhoudingen en de inhoud om te weten wat echt nodig is.

PS4IT is uw regiepartner.

Processen

Processen

"Kwaliteit vs Tijd vs Budget"

Door te sturen op kosten gaat de kwaliteit omlaag. Door te sturen op kwaliteit gaan de kosten omhoog. En wat te denken van uw budget?

Elke organisatie heeft een doel en dat doel moet leiden tot resultaat. De weg ernaartoe is een proces. Behaalt uw organisatie niet het gewenste resultaat? Dan zijn de processen niet aangepast op het gewenste doel, maar misschien op het doel ‘kostenbesparing’? En dat terwijl kwaliteit én resultaat tegelijkertijd wel degelijk mogelijk is.


Procesoptimalisatie is het optimaliseren van processen in een organisatie. Door procesoptimalisatie toe te passen kunnen organisaties efficiënter werken. Procesoptimalisatie is een goed voorbeeld van een methode waarbij een relatief kleine investering kan zorgen voor een grote winst. Procesoptimalisatie kan plaats vinden via een van de bekende methoden.

Minder kosten meer winst mogelijk?

Consultancy

Consultancy

"IT doet het altijd, toch?"

IT moet het doen. En blijven doen, graag. Hoe stelt u dat zeker? Wat is de kwaliteit van uw IT? Tegenwoordig is technologie niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering. Het is een ramp als de IT ‘er even uit ligt’. Slecht voor de reputatie, om over de kosten nog maar te zwijgen. Naast het feit dat IT handig werkt, is het een feit dat IT veel in elkaar grijpt. Niet alleen in de techniek met servers, applicaties en besturingssystemen, maar ook op het personele vlak: contractmanagement, visie en bedrijfsdoelstellingen. Allemaal valide als het gaat om een stabiele IT-omgeving.

Snelle technologische ontwikkelingen en beperktere middelen maken slimme keuzes en ‘op tijd instappen’ van belang. Dit geldt onder andere voor de keuze van primaire systemen.

Consultants helpen u bij het maken van verbeterslagen/ optimalisatie in uw IT landschap.

Stabiele IT is een must.

Waarom PS4IT

Waarom PS4IT

Bent u op zoek naar een nuchtere project-, interim-manager of business consultant? Dan bent u bij ProfessionalSolutions4IT aan het juiste adres! We zijn gespecialiseerd in de vakgebieden (big)data, sturing informatie, privacy en procesoptimalisatie. We zijn goed opgeleid en op de hoogte van de actualiteit van de vakgebieden en uw branche. Daarbij vinden we een prettige band met de klant zeer belangrijk. We communiceren in begrijpelijke taal. Geen overbodige vaktermen.
Altijd flexibel. Beschikbaar wanneer u ons nodig heeft.

Ed Molier, Directeur ProfessionalSolutions4IT

Kennismaken
Bent u benieuwd of we een klik hebben? Nodig ons uit voor een vrijblijvend kopje koffie met advies! ;-)